SUSE

SUSE(发音 /ˈsuːsə/)是指SUSE Linux ,是德国 SuSE Linux AG公司发行维护的Linux发行版

更新时间:2020-05-19

访问次数:3679

详细介绍

SUSE(发音 /ˈsuːsə/)是指SUSE Linux ,是德国 SuSE Linux AG公司发行维护的Linux发行版,是属于此公司的注册商标。第一个版本出现在1994年年初。2004年这家公司被Novell公司收购。

猜你喜欢

网友评论